A la Fundació Eveho treballem en l’atenció socio-educativa amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat o en risc d’estar-ne. Ho fem sobretot a través del Serveis Residencials, Programes i Projectes. L’objectiu del qual és acompanyar-los en els seus itineraris d’autonomia, que els porti a una plena emancipació, amb igualtat de condicions.

Es lideren per una entitat i un equip de professionals que dissenyen processos de vida amb caràcter resilient, capacitador, esperançador, preventiu, alegre i democràtic i alhora generen sinèrgies amb l’entorn i treball en xarxa per donar una resposta de més qualitat al futur de nois i noies.

Centres Residencials

Les persones ateses en els nostres serveis residencials són infants, adolescents i joves tutelats i extutelats. Responen a diferents tipologia segons Cartera de Serveis Socials, com són: Centres Residencial d’Atenció Educativa (CRAEs), Pisos d’autonomia (LLARs) de 16 a 18 anys, Residències i Programes d’Inserció Laboral (PILs) per a joves entre 16 i 21 anys.

Els nostres espais residencials són significants en l’ambient cuidat, acollidor i familiar des d’un acompanyament respectuós, d’empatia, d’estimació i afecte. Una metodologia  de treball basada en la participació activa tenint inherent els drets i deures que els hi corresponen. L’objectiu és que creixin des de la llibertat i es sentin estimats i protagonistes de la seva pròpia història.

Programes

Els programes que es duen a terme a l’entitat responen a accions transversals que completen l’acció socio-educativa de les persones ateses als serveis residencials i projectes, en relació a:

La inserció laboral a través del programa T-Feina,

La promoció del voluntariat de joves d’àmbit nacional i internacional a través de la T-Voluntariat, i

Les accions de cultura i oci que es fan a través del programa T-Jove.

Projectes

Els projectes que gestiona Fundació Eveho està adreçats a joves fins als 25 anys.  Són essencials per la inclusió social i la recuperació d’itineraris d’emancipació amb garanties, com són:

En l’àmbit laboral: DIKAIA: empresa d’inserció,

Atenció a joves sense llar: PS360ºT: Projectes Sostre d’atenció a joves sense llar a Tarragona (PS360ºT),

ARKE: oficina tècnica de projectes.

Les persones ateses en els nostres serveis residencials són infants, adolescents i joves tutelats i extutelats. Responen a diferents tipologia segons Cartera de Serveis Socials, com són: Centres Residencial d’Atenció Educativa (CRAEs), Pisos d’autonomia (LLARs) de 16 a 18 anys, Residències i Programes d’Inserció Laboral (PILs) per a joves entre 16 i 21 anys.

Els nostres espais residencials són significants en l’ambient cuidat, acollidor i familiar des d’un acompanyament respectuós, d’empatia, d’estimació i afecte. Una metodologia  de treball basada en la participació activa tenint inherent els drets i deures que els hi corresponen. L’objectiu és que creixin des de la llibertat i es sentin estimats i protagonistes de la seva pròpia història.

Els programes que es duen a terme a l’entitat responen a accions transversals que completen l’acció socio-educativa de les persones ateses als serveis residencials i projectes, en relació a:

La inserció laboral a través del programa T-Feina,

La promoció del voluntariat de joves d’àmbit nacional i internacional a través de la T-Voluntariat, i

Les accions de cultura i oci que es fan a través del programa T-Jove.

Els projectes que gestiona Fundació Eveho està adreçats a joves fins als 25 anys.  Són essencials per la inclusió social i la recuperació d’itineraris d’emancipació amb garanties, com són:

En l’àmbit laboral: DIKAIA: empresa d’inserció,

Atenció a joves sense llar: PS360ºT: Projectes Sostre d’atenció a joves sense llar a Tarragona (PS360ºT),

ARKE: oficina tècnica de projectes.