Portada » Blog » Programa TRFO 2022-2023: Treball i Formació

Programa TRFO 2022-2023: Treball i Formació

Miguel Gámez | Àrea Comunicació | 📧 jmiguel.gamez@eveho.eu

 La Fundació Eveho és la part executora de diversos projectes i programes, en conveni amb diferents institucions i administracions. Es busca crear itineraris d’emancipació sociolaboral i donar formación per a joves.

Paraules clau: programes, EVEHO, emancipació, sociolaboral, joves, convenis

 Programa TRFO: Treball i Formació

Aquest programa és una subvenció per a l’ocupació de joves tutelats/des i extutelats/des, mitjançant la contractació d’un any, no prorrogable. Comptaran amb una figura d’acompanyament de Fundació Eveho i es formaran durant 120 hores durant tot un any. El SOC és l’òrgan que finança aquest projecte.

Les persones participants han de tenir entre 18 i 24 anys, no haver participat de TRFO, certificat DONO, certificat de tutela o extutela, a més de llengua castellana. En total són 8 joves dividits en 4 per a Fundació Eveho i 4 per a DIKAIA.

“El TRFO me ayuda a aprender cosas diferentes, a trabajar, sobre todo me ayuda a prepararme para el mercado laboral”.

Burama Jatta

“Para mí ha sido una gran suerte estar en este proyecto. Porque me habilita el aprendizaje diario, y además una buena preparación al acceder el mercado laboral”.

Lamin Saho

Per a més información pots anar al link TRFO – Fundació Eveho