EtniKal es tracta d’un recopilatori de 24 contes, cançons, llegendes i microrelats de vida, de quan érem infants. Ha estat un treball col·laboratiu amb la participació de més de 70 persones, especialment de nenes, nens, adolescents i joves de la Fundació Eveho. Cada mes publiquem un text del llibre diferent, gaudeix-los!

Presentació del llibre Etnikal

Conte

Conte

Aquí pots llegir “El Patufet”:

Presentació

La Fundació Eveho és una ONG de caràcter laic i aconfessional. Es constitueix  l’any 2002 contenint el bagatge i l’experiència acumulada des dels voltants del 1985, amb la voluntat fundadora dels seus patrons, a partir de la necessitat de concretar en un sola institució, el desenvolupament d’un seguit de projectes que donin resposta a les necessitats del col·lectiu marc d’intervenció de la fundació: atenció a la infància, adolescència i/o joventut vulnerable i en risc d’exclusió social.  

L’objectiu fundacional es basa en l’atenció directa als infants, adolescents i joves vulnerables perquè esdevinguin ciutadans de ple dret i es puguin emancipar amb les mateixes oportunitats que la resta de joves. Treballem des de l’afecte, l’experiència i professionalitat que ens caracteritza. I ho fem a  través del disseny, creació i implementació de totes aquelles iniciatives, accions, serveis, centres residencials i plataformes educatives i d’inserció socio-laboral que donen resposta a les necessitats que requereixi el col·lectiu en cada moment. 

Missió

Intervenció educativa integral adreçada  a la infància,  adolescència  i joventut en situació  d’exclusió  social o  en  risc  d’estar-ne. Entenem l’educació com a eina generadora de canvis positius i millora en les persones ateses, partint d’un model participatiu, interdisciplinari i d’atenció a la diversitat. 

Atenció individualitzada on la figura educativa és la part referencial; des de la formació de les capacitats adients i hàbits necessaris en el desenvolupament personal dels nostres nois/es; per tal que esdevinguin persones socialment competents i ciutadans i ciutadanes de ple dret amb igualtat d’oportunitats. 

Treball  continu  i  innovador,  de  planificació  estratègica,  on  es generen  els  serveis,  projectes  i/o  iniciatives  adreçades  a  cobrir  les  necessitats del col·lectiu que atenem generant noves oportunitats per tal que puguin arribar a la seva autonomia. 

Visió

Treballar per ser un entitat referencial autonòmic en el disseny i gestió de propostes innovadores d’atenció a infants, adolescents i/o joves, en els processos de protecció, en iniciatives comunitàries, d’inserció laboral per a joves i en mesures inclusives d’atenció a la diversitat. 

Implementació d’estratègies per la millora en la qualitat dels serveis residencials i de medi obert, el treball en xarxa i el disseny d’intervenció educatiu des de l’afectivitat pels infants i al servei de les famílies que atenem. 

Valors

Compromís, treball en xarxa i en equip al servei del  nostre col·lectiu diana d’intervencióVincle, afectivitat, alegria i prevenció com a eix de les nostres intervencionsCreativitat i iniciativa per millorar els nostres serveis – Transparència, eficàcia i eficiència en la execució de la nostra feina i professió – Respecte a la diversitat i igualtat – Llibertat – Responsabilitat social – Justícia social 

Organigrama

Organigrama

La nostra identitat

Experiència en el disseny i adaptació de serveis, programes i instruments educatius que donin resposta a les necessitats dels infants, adolescents i joves vulnerables que atenem en cada moment, de forma individualitzada i comunitària.

Treball en equip multidisciplinari i en xarxa des d’una vessant educativa integral i inclusiva orientada des del compromís social, la prevenció, el vincle i respecte a la diversitat.

Lideratge en el disseny i desenvolupament de projectes d’autonomia, inserció socio-laboral i emancipació en adolescents i joves.

Avaluació de l’impacte a través de la Teoria del Canvi per reforçar el compromís en la millora contínua de les nostres intervencions, per tal que aquestes es tradueixin en millores de vida i d’oportunitats del col·lectiu que atenem.

Memòria Eveho 2023

ODS

La Fundació Eveho es regeix sota els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

Blog

Butlletí

Aquí podràs trobar tots els articles, reflexions, opinions i novetats de la Fundació Eveho

Descobreix l’actualitat dels centres residencials, programes i projectes de la Fundació Eveho 

Blog

Aquí podràs trobar tots els articles, reflexions, opinions i novetats de la Fundació Eveho

Butlletí

Descobreix l’actualitat dels centres residencials, programes i projectes de la Fundació Eveho