La nostra identitat

Experiència en el disseny i adaptació de serveis, programes i instruments educatius que donin resposta a les necessitats dels infants, adolescents i joves vulnerables que atenem en cada moment, de forma individualitzada i comunitària.

Treball en equip multidisciplinari i en xarxa des d’una vessant educativa integral i inclusiva orientada des del compromís social, la prevenció, el vincle i respecte a la diversitat.

Lideratge en el disseny i desenvolupament de projectes d’autonomia, inserció socio-laboral i emancipació en adolescents i joves.

Avaluació de l’impacte a través de la Teoria del Canvi per reforçar el compromís en la millora contínua de les nostres intervencions, per tal que aquestes es tradueixin en millores de vida i d’oportunitats del col·lectiu que atenem.

Dades estadístiques de l’entitat

0
Joves atesos
Beneficiaris: Centres Residencials
312 places
Beneficiaris: Programes
165 atesos
Beneficiaris: Projectes
102 joves

Dades professionals

Darrera data d’actualització 31/12/2021

Xarxa relacional

Finançadors:

Socis:

Convenis i col·laboracions:

Col·laborem també amb tots els ajuntaments on s’ubiquen els centres, projectes i programes.

Eveho, paraula llatina sinònima de “tirar endavant” i “superació”, propòsit dels joves que la formen i de molts professionals que els acompanyem en aquest trajecte complex i no menys apassionant.

Eveho, paraula llatina sinònima de “tirar endavant” i “superació”, propòsit dels joves que la formen i de molts professionals que els acompanyem en aquest trajecte complex i no menys apassionant.

Mascota Eveho

Hola, jo sóc “Mascota Eveho”, tinc una història que contar-te, descobreix-me!