Empresa d'inserció: DIKAIA

La nostra empresa d’inserció, DIKAIA, treballa per oferir oportunitats d’integració a persones, especialment a joves tutelats i ex-tutelats, que tenen especials dificultats en l’accés al mercat laboral.   Pretén donar resposta a la falta d’oportunitats laborals per a aquests joves, a través de la inserció en l’adquisició de competències bàsiques, transversals i tècniques, que li permetin accedir al mercat laboral ordinari.  

Realitzem la nostra tasca a partir d’un procés de selecció, en el qual es valora l’actitud del jove, els seus interessos, i si ha adquirit el nivell òptim de competències per poder iniciar el seu procés d’inserció laboral. Realitzem diverses formacions perquè adquireixin coneixement sobre el mercat laboral i la seva ocupació, i posteriorment l’acompanyament durant tot l’itinerari d’inserció sòcio-laboral.

Cada jove té la seva particularitat, i adaptem la nostra intervenció a les seves necessitats i demandes. Avaluem quin és el seu punt de partida, a través del diagnòstic ocupacional, i realitzem un seguiment educatiu per tal de reforçar i millorar les seves habilitats, per realitzar correctament la seva feina, i capacitar-lo per accedir al mercat laboral ordinari de forma autònoma i eficient. 

Plantegem conjuntament amb els i les joves els seus objectius laborals, les accions, i la seva temporalitat, i els dotem de les eines necessàries per assolir-los.  

Creem aliances amb empreses les quals ens ofereixen oportunitats i treballem conjuntament amb elles, per construir un mercat laboral amb responsabilitat social, més just i igualitari.

Empresa d'inserció: E-connecta't

E-CONNECTA’T, empresa d’inserció, pretén donar resposta a la falta d’oportunitats laborals a persones entre 18 i 30 anys a través de la inserció en una ocupació i l’adquisició de competències, tant d’ocupabilitat com personals necessàries relacionades amb el món laboral.

En aquesta línia, i amb una clara predisposició amb els recursos mediambientals, volem participar de la transició energètica de les ciutats i la inversió de capital humà en fonts d’energia renovables, no contaminants i inesgotables com és el sol.

Amb aquest propòsit, construïm espais que contribueixin al treball de realitats més responsables amb el medi ambient i que també ofereixin una oportunitat de qualificació, en un entorn cada vegada més competitiu.

Involucrem a les persones vulnerables amb el seu procés d’emancipació a través de la qualificació i integració en el mercat protegit, concretament en el desenvolupament de la prestació de serveis en l’àmbit  de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb l’objectiu d’acompanyar-los en el seu itinerari d’inserció per al posterior salt al mercat laboral ordinari.

E-CONNECTA’T es constitueix gràcies a la col·laboració entre Click Energy, com a distribuïdora d’energia, FORER com a empresa de formació especialitzada en energies renovables i la Fundació Eveho, com a entitat amb experiència destacada en l’àmbit de l’acompanyament a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.