Informació Institucional

Òrgans de Govern: Patronat

Escriptures vigents

Escriptures

Codi Ètic

Codi Ètic

Codi i Informe de Bon Govern

Codi de Bon Govern

Informe de Bon Govern

Memòries

Memòria 2020

Memòria 2021

Auditoria

Auditoria

Dades econòmiques

Despeses per centres de cost 2021

Ingresos:

Polítiques d'Igualtat

Pla d'Igualtat