Informació Institucional

Òrgans de Govern: Patronat

Escriptures vigents

Escriptures

Pla Estratègic

Pla Estratègic

Codi Ètic

Codi Ètic

Codi i Informe de Bon Govern

Codi de Bon Govern
Informe de Bon Govern

Carta de Serveis

Carta de Serveis

Memòries

Memòria 2020
Memòria 2021
Memòria 2022

Auditoria

Auditoria

Dades generals

Dades econòmiques

Polítiques d'Igualtat

Pla d'Igualtat

Xarxa relacional

Formem part:

Finançadors:

Col·laboracions:

Col·laborem també amb tots els ajuntaments on s’ubiquen els centres, projectes i programes.