PIL Prades

4 places per a joves extutelats de 16 a 21 – Baix Camp

Treballem adaptant-nos a la realitats que es trobessin els joves una vegada surtin dels serveis residencials. D’acord amb els moments vitals, metes i necessitats, integrats en comunitats ordinàries que garanteixen els principis de autonomia com a pas previ a l’emancipació i la concreció d’objectius operatius per a la vida adulta.

“Les nostres mans i cors acullen per a cuidar i protegir la nostra joventut”