Pis assistit La Mola

4 places per a joves extutelats entre 18 i 21 anys – Vallès Occidental

Constitueix l’etapa final de l’itinerari prèvia a la seva emancipació i inclusió en una societat com a membres de ple dret i destinada a consolidar tot el treball realitzat en les fases anteriors: treball formatiu, d’inserció laboral i autonomia dels joves. 

“El nostre treball és fer que els nostres joves s’insereixin en el món laboral”