La Fundació Eveho és una ONG de caràcter laic i aconfessional. Es constitueix  l’any 2002 contenint el bagatge i l’experiència acumulada des dels voltants del 1985, amb la voluntat fundadora dels seus patrons, a partir de la necessitat de concretar en un sola institució, el desenvolupament d’un seguit de projectes que donin resposta a les necessitats del col·lectiu marc d’intervenció de la fundació: atenció a la infància, adolescència i/o joventut vulnerable i en risc d’exclusió social.  

L’objectiu fundacional es basa en l’atenció directa als infants, adolescents i joves vulnerables perquè esdevinguin ciutadans de ple dret i es puguin emancipar amb les mateixes oportunitats que la resta de joves. Treballem des de l’afecte, l’experiència i professionalitat que ens caracteritza. I ho fem a  través del disseny, creació i implementació de totes aquelles iniciatives, accions, serveis, centres residencials i plataformes educatives i d’inserció socio-laboral que donen resposta a les necessitats que requereixi el col·lectiu en cada moment. 

Missió

Intervenció educativa integral adreçada  a la infància,  adolescència  i joventut en situació  d’exclusió  social o  en  risc  d’estar-ne. Entenem l’educació com a eina generadora de canvis positius i millora en les persones ateses, partint d’un model participatiu, interdisciplinari i d’atenció a la diversitat. 

Atenció individualitzada on la figura educativa és la part referencial; des de la formació de les capacitats adients i hàbits necessaris en el desenvolupament personal dels nostres nois/es; per tal que esdevinguin persones socialment competents i ciutadans i ciutadanes de ple dret amb igualtat d’oportunitats. 

Treball  continu  i  innovador,  de  planificació  estratègica,  on  es generen  els  serveis,  projectes  i/o  iniciatives  adreçades  a  cobrir  les  necessitats del col·lectiu que atenem generant noves oportunitats per tal que puguin arribar a la seva autonomia. 

Visió

Treballar per ser un entitat referencial autonòmic en el disseny i gestió de propostes innovadores d’atenció a infants, adolescents i/o joves, en els processos de protecció, en iniciatives comunitàries, d’inserció laboral per a joves i en mesures inclusives d’atenció a la diversitat. 

Implementació d’estratègies per la millora en la qualitat dels serveis residencials i de medi obert, el treball en xarxa i el disseny d’intervenció educatiu des de l’afectivitat pels infants i al servei de les famílies que atenem. 

Valors

Compromís, treball en xarxa i en equip al servei del  nostre col·lectiu diana d’intervencióVincle, afectivitat, alegria i prevenció com a eix de les nostres intervencionsCreativitat i iniciativa per millorar els nostres serveis – Transparència, eficàcia i eficiència en la execució de la nostra feina i professió – Respecte a la diversitat i igualtat – Llibertat – Responsabilitat social – Justícia social 

ODS

La Fundació Eveho es regeix sota els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).