Residència Vallès

15 places per a joves extutelats entre 18 i 21 anys – Vallès Occidental

Es treballa de forma integral amb l’objectiu de capacitar i acompanyar al jove en un procés d’autonomia que el porti cap a una emancipació amb garanties d’èxit.

Som conscients que cada un dels nostres joves és una persona única. Per aquest motiu, creiem fermament en el treball individualitzat, on el jove és el protagonista del seu camí. L’equip educatiu acompanya per fer front i millorar les seves oportunitats i potenciar les seves fortaleses en el seu itinerari cap a una vida adulta i independent. 

“Som una família unida que creix fort per a ser part plena de la societat”