Residència Itiner

13 places per a joves entre 18 i 21 anys – Vallès Occidental

Es treballa de forma integral amb l’objectiu de capacitar i acompanyar al jove en un procés d’autonomia que el porti cap a una emancipació amb garanties d’èxit. 

Som conscients que cada un dels nostres joves és una persona única. Per aquest motiucreiem fermament en el treball individualitzaton el jove és el protagonista del seu camíL’equip educatiu acompanya per fer front i millorar les seves oportunitats i potenciar les seves fortaleses en el seu itinerari cap a una vida adulta i independent. 

Aprenentatge i valor són paraules del cor, que queden dins d’Eveho” i “Autonomia, respecte i acompanyament. Valors de ResiValors dEveho