BucoliCAT

Eveho ha activat el projecte ‘BucoliCAT’ de la mà d’altres organitzacions de referència a Catalunya com Cecot, Dikaia i Tandem Social, i finançat per la Fundació ‘la Caixa’, en el marc de la convocatòria d’Àmbit Rural del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials 2022.
L’objectiu és implementar aquest projecte en municipis de l’àrea rural per a afavorir els processos de repoblació i dinamització socioeconòmica, així com l’acompanyament a persones joves ex tutelats o en procés d’emancipació, per a emprendre un negoci o oferir un servei a la comunitat de manera autònoma.
‘BucoliCAT’ és un projecte tècnic creat per l’Oficina Arke d’Eveho com a resposta al repte demogràfic i als processos de despoblació que afecten l’Espanya actual i en concret a Catalunya, amb situacions com la baixa natalitat, el tancament de negocis i la desaparició de serveis en municipis de l’àrea rural, la falta d’oportunitats formatives i laborals per a la població jove, que els situa geogràficament en una situació de vulnerabilitat, l’èxode a altres emplaçaments urbans, i la necessitat d’impulsar accions d’autoocupació per a un desenvolupament harmònic i sostenible.
S’afavoreix el procés de repoblació d’almenys 3 municipis en una experiència pionera, abordant la inserció laboral, la inclusió social i la transició a la vida adulta per a facilitar a aquestes persones la superació d’obstacles com a processos burocràtics, la regularització de la seva situació legal, o la falta d’oportunitats que impacten en el perfil de les persones joves i en la seva emancipació. 
‘BucoliCAT’ d’Eveho ofereix acompanyament individualitzat cap a l’autonomia laboral de les persones joves per a la inserció en el mercat laboral a través de l’autoocupació en negocis clau desatesos o que estan tancant per a donar suport a l’activitat econòmica del municipi, l’emancipació i integració en la comunitat, i l’autonomia d’aquest col·lectiu jove vulnerable, atenent de manera transversal als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i en concret als objectius 8, sobre la promoció del creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació i el treball decent per a tots, i 10, relatiu a la reducció de la desigualtat en i entre els països.

Font: Fundació ”la Caixa”.

Font: Fundació ”la Caixa”.

Any Europeu de la Joventut 2022

Amb motiu de l’Any de la Joventut 2022 a la Unió Europea, cal subratllar que ‘BucoliCAT’ és una iniciativa alineada amb les Metes de la Joventut o #YouthGoals de l’Estratègia de la Unió Europea per a les persones joves (2019-2027).
Meta 3, al·ludeix a la promoció de societats inclusives amb accions per a enfortir l’abast de la informació a persones joves vulnerables per a assegurar que siguin conscients dels espais, oportunitats i experiències disponibles per a elles, enfortir les capacitats de persones educadores per a treballar amb la joventut marginada, o enfortir el suport social mitjançant la implementació del dret a un salari digne, condicions laborals justes, accés universal a l’atenció mèdica de qualitat i garantir mesures específiques per a la joventut en situació d’exclusió.
Meta 5, sobre Salut Mental, al·ludeix a fomentar el desenvolupament de l’autoconsciència i una mentalitat menys competitiva afavorint l’estima per les habilitats i fortaleses individuals, i capacitar-los amb coneixement i habilitats per a un millor benestar mental.
Meta 6, fa referència a l’impuls de les persones joves en l’àrea rural, creant condicions que permetin desenvolupar el seu potencial en zones rurals assegurant que es creuen llocs de treball sostenibles i d’alta qualitat, accessibles per a les persones joves en les zones rurals, establint una imatge positiva de les àrees rurals, i garantint la igualtat d’accés a l’educació d’alta qualitat per a aquestes persones.
Metes 7 i 8, relatives a l’ocupació de qualitat per a totes les persones, i a l’aprenentatge de qualitat, relativament.
Meta 10, per a la promoció d’una Europa verda i sostenible empoderant a les persones joves perquè actuïn com a agents de canvi per al desenvolupament ambiental i sostenible en els entorns en els quals realitzen els seus projectes de vida.