KA2 (e-VENTURE)

 

El projecte e-VENTURE és finançat pel programa Erasmus Plus de la Unió Europea i gestionat per la Fundació Eveho al costat d’altres tres organitzacions sòcies: LiberaMente (Itàlia), Arsis (Grècia) i Predict (Romania). Està centrat en el desenvolupament de recursos i eines per a promoure l’emprenedoria de persones joves amb menors oportunitats a la UE, a través de metodologies de ludificació i les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC).

En la proposta que duu a terme e-VENTURE les persones joves amb menys oportunitats participen activament en els processos de presa decisions al costat de les persones educadores i treballadores juvenils. Conflueixen en un mateix espai de participació i creació per a donar forma a un ‘Curs de formació en emprenedoria social’ amb les claus per a acompanyar i facilitar la creació i posada en marxa d’aquests projectes socials i negocis innovadors en la comunitat.

L’enfocament de e-VENTURE aborda la transformació digital a través de la preparació digital, la resiliència i la capacitació de professionals i joves. Tot això queda materialitzat en dos grans resultats amb l’objectiu de formar i capacitar en matèria d’emprenedoria social, tant a persones joves amb menors oportunitats beneficiàries del projecte, com a persones educadores i treballadores de joventut implicades en les diferents fases d’aquest.

En les fases d’implementació de e-VENTURE es capacita a treballadores de joventut en labors d’acompanyament i mediació per al disseny i creació d’idees de negoci de joves amb menors oportunitats. Així mateix, treballa en la creació de la ‘Experiència de Ludificació e-VENTURE’, un joc en línia amb format de ‘room scape’ atractiu per a les persones joves per a promoure l’emprenedoria social juvenil, oferint un espai per a la creació de les seves pròpies idees de negoci. Finalment, es pretén fomentar la ciutadania activa, el sentit de la iniciativa de les persones joves i l’emprenedoria jove incloent l’emprenedoria social.

Participació

La Fundació Eveho coordina el projecte e-VENTURE de la mà d’organitzacions europees especialitzades en àrees de coneixement i intervenció diverses, buscant crear sinergies i efectes multiplicadors en els processos i resultats:

LiberaMente és una associació formada per un grup de persones joves de Sant Giorgio Albanese, al Sud d’Itàlia, que fomenta una ciutadania activa i compromesa amb el desenvolupament social i cultural de la seva comunitat, de la mà de l’administració local i els agents socials. Ofereixen recursos psicològics, formació, suport a la inserció laboral, suport administratiu i legal, i ajuda per a l’accés a l’assistència sanitària a persones i famílies acollides en la comunitat amb l’objectiu de facilitar el seu desenvolupament i emancipació. Realitzen campanyes de conscienciació per a combatre estigmes sobre les persones migrants i refugiades, fomenten la solidaritat i la inclusió i integració de grups en situació o risc d’exclusió social.

L’objectiu de l’associació Arsis és contribuir al desenvolupament d’un model educatiu progressiu i democràtic per al treball social, que s’enriqueixi amb programes que tinguin en compte el context soci-polític de la societat contemporània. Els programes, activitats i intervencions de Arsis tenen un enfocament multidisciplinari per a promoure tant l’apoderament individual (formació, acompanyament psicològic, inserció soci-laboral), com la cooperació atès el reconeixement dels Drets Humans i prestant especial atenció als valors de solidaritat i igualtat. Arsis fomenta la participació ciutadana per a tractar desafiaments com la pobresa i desigualtat, i la falta d’oportunitats que impacta en col·lectius especialment vulnerables.

Predict CSD Consultancy és una organització creada en 2006 especialitzada en l’execució de projectes amb noves tecnologies de la informació (TICS) que ofereix solucions per a l’elaboració de productes digitals, la impartició de cursos de formació o la consultoria en diferents àmbits educatius, com els cursos en línia, disseny de jocs, elements gràfics o vídeos educatius. Exercicis de simulació per a joves treballadors amb experiència a involucrar a milers de persones en cursos en línia que ‘Predict’ coordina. Faciliten i ofereixen a les parts interessades una estratègia de compromís: Informar, Consultar, Involucrar, Col·laborar i Empoderar.

Training Course E-Venture sobre emprenedoria social en àrees rurals

Des del 14 fins al 16 de setembre a Itàlia va tenir lloc el training que forma part del projecte E-Venture, per a promoure l’emprenedoria de joves amb menys oportunitats a la Unió Europea, a través de metodologies de ludificació i les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

(Setembre, 2022). E-Venture és un projecte del programa Erasmus Plus que Fundació Eveho està desenvolupant des d’alguns mesos juntament amb les associacions: Liberamente (Itàlia), Predict (Romania) i Arsis (Grècia). Durant aquests mesos aquestes organitzacions han treballat juntes per a crear una guia de formació i capacitació dels treballadors joves en matèria d’emprenedoria social.
En ocasió d’aquest training dos membres per organització es van trobar a Sant Giorgio Albanese, un petit poble rural Arbëreshë a Calàbria, sud d’Itàlia. Liberamente va portar el curs per a oferir una sèrie de continguts, recursos, eines, activitats i metodologies per als professionals en l’àmbit de la joventut, per a facilitar l’acompanyament dels joves en el seu procés de creació i implementació de les seves idees de business.
El curs va estar compost de quatre mòduls: introducció a l’emprenedoria social; mètodes d’emprenedoria; eines de ludificació per a l’emprenedoria; i coaching per a l’emprenedoria.
En aquesta ocasió els partners van tenir la possibilitat de conèixer-se personalment després de molts mesos treballant junts, però a distància. Es va fer teambuilding per a analitzar els problemes i les dificultats d’emprendre en les aèries rurals i buscar solucions comunes, així com conèixer diverses eines útils per a l’emprenedoria com l’anàlisi SWOT, PESTEL i CANVAS.
El Training va servir a més per a actualitzar detalls sobre el desenvolupament del projecte E-Venture, sobre els pròxims resultats i reunions internacionals, així com per a l’enfortiment del partenariat.
Durant la trobada van participar també diversos voluntaris internacionals de Sant Giorgio Albanese que treballen per a l’organització italiana. Aquesta trobada internacional va ser una oportunitat perfecta per a conèixer aquesta regió rural del sud d’Itàlia i per a conèixer una cultura i comunitat molt particular i poc coneguda, com és la Arbëreshë.

                   

                   

Obrir chat
Necessites ajuda?
Fundació Eveho
Hola, podem ajudar-te?
Verified by MonsterInsights