T-Feina

T-Feina és un dispositiu de Fundació Eveho, que promou la igualtat d’oportunitats, la integració social i laboral de joves que es troben amb dificultats en l’àmbit laboral, educatiu, formatiu i social a partir dels 16 anys.

Ofereix orientació socio-laboral a joves que es troben en risc d’exclusió social i la possibilitat d’accedir a una ocupació. Es capacita els joves en l’adquisició de competències bàsiques, transversals i tècniques, que els permetin accedir al mercat laboral ordinari, entenent que cada jove té una història i unes inquietuds, les quals han de ser escoltades i valorades, per poder empoderar-los en la realització del seu procés d’inserció socio-laboral i posterior autonomia i emancipació. 

És la responsable de la preselecció dels llocs de treballs a ocupar a l‘empresa d’inserció de la fundació: DIKAIA , així com de l’acompanyament posterior a la inserció laboral ordinària. 

Es dissenyen i promocionem projectes innovadors, que han sorgit de la detecció de les necessitats del col·lectiu, que s’ha d’enfrontar a un mercat laboral que cada cop més competitiu i menys accessible.

Si tens interès en aquest programa envia’ns un correu electrònic a tfeina@eveho.eu

T-Jove

És un servei que oferim des de l’entitat amb la col·laboració de diferents professionals i voluntaris que tracta de completar el procés personal dels i de les  joves des de la participació en activitats d’àmbit comunitari i d’oci relacionat amb la cultura, esport i voluntariat, entre d’altres. Amb l’objectiu que el i la  jove es desenvolupi de forma integral,  i que puguin contribuir a millorar la societat en la que viuen com agents generadors positius de canvi del seu entorn.

T-Voluntariat

El voluntariat, com a expressió de solidaritat, implica un compromís amb les necessitats i objectius col·lectius. Constitueix un element clau de manifestació de les activitats i, en el mateix nivell, de solidaritat, tolerància i igualtat cap a la societat en general, que ajuden en gran mesura a aconseguir els objectius genèrics de la Fundació. S’acull voluntariat nacional i internacional.

Si tens interès en aquest programa envia’ns un correu electrònic a tvoluntariat@eveho.eu