T-Feina

T-Feina és un dispositiu de Fundació Eveho, que promou la igualtat d’oportunitats, la integració social i laboral de joves que es troben amb dificultats en l’àmbit laboral, educatiu, formatiu i social a partir dels 16 anys.

Ofereix orientació socio-laboral a joves que es troben en risc d’exclusió social i la possibilitat d’accedir a una ocupació. Es capacita els joves en l’adquisició de competències bàsiques, transversals i tècniques, que els permetin accedir al mercat laboral ordinari, entenent que cada jove té una història i unes inquietuds, les quals han de ser escoltades i valorades, per poder empoderar-los en la realització del seu procés d’inserció socio-laboral i posterior autonomia i emancipació. 

És la responsable de la preselecció dels llocs de treballs a ocupar a l‘empresa d’inserció de la fundació: DIKAIA , així com de l’acompanyament posterior a la inserció laboral ordinària. 

Es dissenyen i promocionem projectes innovadors, que han sorgit de la detecció de les necessitats del col·lectiu, que s’ha d’enfrontar a un mercat laboral que cada cop més competitiu i menys accessible.

Si tens interès en aquest programa envia’ns un correu electrònic a tfeina@eveho.eu

ITOs

Acompanyament socioeducatiu i estratègies d’inserció a joves migrats que es dediquen a la recollida de ferralla, per sobreviure, a la ciutat de Sabadell.

El patronat de la Fundació vol donar continuïtat de la seva missió en la seva trajectòria d’atenció autofinançant les necessitats d’un grup de joves del municipi de Sabadell, i ho fem amb la col·laboració amb els serveis socials del territori.