ITOS (ITineraris d'OportunitatS)

Eveho participa amb els joves del projecte ITOS en el projecte Recooperem

El Consell Comarcal del Vallès Occidental desenvolupa el projecte RECOOPEREM, que consisteix en la recollida de l’excedent d’àpats preparats i productes de primera necessitat de les empreses de restauració i alimentació del territori i la seva posterior distribució, en favor de la inclusió social, entre aquelles persones o famílies de la comarca que necessiten un suport en l’alimentació. Aquestes persones poden ser famílies usuàries del banc d’aliments, del rebost municipal, gent gran depenent, entre d’altres. 
La finalitat última del projecte és prevenir el malbaratament alimentari i la generació de pèrdues tot fomentant l’aprofitament dels aliments al llarg del cicle alimentari.

Col·laboració entre diferents agents: les empreses de restauració (menjadors escolars, càterings, etc.), les escoles, les administracions públiques (els ajuntaments, el Consell Comarcal, el Consorci de Residus, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i les entitats socials de distribució amb tots els seus voluntaris i voluntàries.

Objectius del projecte:
1. Reduir el malbaratament alimentari en el sector de la restauració i empreses alimentàries.
2. Redistribuir els excedents alimentaris en bon estat d’empreses o entitats del ram de l’hostaleria, restauració o alimentació (menjadors escolars, càtering, restaurants, mercats, etc.) per a la utilització humana.
3. Donar suport als projectes en favor de la inclusió social dels municipis de la comarca col·lectius de risc social o econòmic (gent gran depenent i famílies en risc d’exclusió).
4. Afavorir la col·laboració entre els diferents agents participants i el voluntariat social de la comarca fent difusió del projecte i implicant-los en les accions desenvolupades.
5. Generar circuits locals de distribució d’aliments i productes de primera necessitat amb suficiència i continuïtat.
6. Millorar el nivell de coneixements respecte a la manipulació higiènica i conservació dels aliments, així com de la dieta equilibrada.