Projecte Sostre 360º

30 joves en situació de vulnerabilitat i/o sensellar a Tarragona

Realització audiovisual: Ana Villares, educadora PS360ºT

Realització audiovisual: Ana Villares, educadora PS360ºT

La clau d’èxit del projecte recau en gran mesura en el resultat de la intervenció metodològica a nivell educatiu, on té en compte la multiplicitat de factors a treballar per la recuperació de cada un dels joves. Cada jove té un itinerari i procès diferent i per tant una temporalitat d’evolució diferenciada. Es deu proporcionar experiències que permetin als joves desenvolupar perspectives més sanes i realistes.

De la mateixa manera, les persones es recuperen millor i de forma més eficaç si tenen un habitatge. Es tenen en compte les característiques, circumstàncies, diversitat i l’evolució  de cada jove, ens ha de permetre validar quin és el tipus de vivienda que els oferim a cada cas i en cada moment.

Per treballar amb el jove, el primer pas de la intervenció educativa és el vincle que es pugui generar entre el jove i l’educador, el que nosaltres entenem per relació educativa. Sense aquesta relació educativa i la voluntat del jove en participar, no seria previsible cap evolució, ni resultats positius. Destacant fins ara l’excelent treball de carrer de l’equip a primera linia, i de totes les situacions de conflicte i violència que s’han trobat en alguns moments.

Accions

Les accions desenvolupades estàn orientades a donar resposta a la recuperació integral del jove que li permeti fer un recorregut d’itinerari cap a l’emancipació. Els eixos principals de la intervenció són: accés a l’habitatge, formació, inserció socio-boral i salut.

Les accions es desenvolupen a partir de diferents serveis on es treballa:

  • Assolir el vincle educatiu i espai tutorial
  • Cobrir necessitats bàsiques d’higiene, alimentació i salut.
  • Proporcionar espais habitacionals alternatius i segurs
  • Generar entorns segurs de trobada on promocionar relacions sanes
  • Desenvolupar competències formatives i socio-laborals

Espais

Espais habitacionals

Pis temporal

Pis compartit

Pis d’Autonomia

Pis per a joves treballadors

Pis temporal

Pis compartit

Pis d’Autonomia

Pis per a joves treballadors

Espai social

Gimnàs

Dutxa

Bugaderia

Gimnàs

Dutxa

Bugaderia

Espai formatiu - laboral

Formació

Perruqueria

Restaurant

Formació

Perruqueria

Restaurant

Espai de participació comunitària

Hort urbà

Medi ambient

Hort urbà

Medi ambient

Experiencia Àgora en XVI Jornades Fepa

“Les XVI Jornades FEPA tenien com a lema enguany El benestar emocional de la joventut extutelada. Es van realitzar a Madrid els dies 11 i 12 de novembre (2021), en l’Escola Pia-UNED, encara que també es van poder gaudir en format en línia.  Una cinquantena d’entitats federades i altres organitzacions van assistir a les jornades en alguna de les dues modalitats i van poder escoltar diverses persones expertes i joves parlar del tema central d’enguany” (font: Fepa).

La inauguració institucional es va realitzar l’11 de novembre per part de Violeta Assiego, Directora General de Drets de la Infància i Adolescència, i Ferran Rodríguez, President de FEPA.

El PS360ºT es va presentar en l’Àgora d’experiències a  càrrec de Jorge Rodríguez, NIL Martínez i Youssef D., per part de Fundació Eveho, la qual també va tenir presència en la taula de participació de joves.

Presentació del PS360ºT en l’Àgora d’experiències de les jornades de Fepa (Il·lustració: Fepa).

Jornada PS360ºT: un any de projecte

El passat 20 de gener de 2022, es va realitzar la primera jornada de treball en línia amb diferents equips i joves del PS360ºT, on es va fer un resum de tots els èxits aconseguits.

Mitjans de comunicació