CRAE Pere Quart

36 places per infants, adolescents i joves de 4-18 anys tutelats per la DGAIA – Maresme

Ens guia l’ essència del que som, l’ideari de construir un projecte singular i diferencial per trencar la visió social que es té dels centres residencials. Una motivació que empeny a cadascun de nosaltres ( fundació, direcció, equip educatiu,  infants i joves que hi viuen i el personal no educatiu – equip de neteja i manteniment) a viure el nostre dia a dia de la forma més familiar, acollidora i afectiva possible.

Al nostre centre (casa nostra, perquè és així com ho volem transmetre) volem que es respiri un ambient familiar que acompanyi al creixement personal i sobretot emocional, brindant un acompanyament viu i actiu en tot el procés d’estada de l’infant i jove. Entenem que aquesta metodologia és la base per potenciar la capacitat resilient que els i les ajudarà a créixer, a superar les dificultats i a veure un futur més positiu.

L’estada a un centre residencial esdevé un episodi molt significatiu en les vides dels infants i joves i volem que aquest no sigui viscut com un període traumàtic, sinó que  s’integri dins de la seva historia de vida de la forma més satisfactòria possible. Aquest temps els ha de permetre construir i donar significat a la seva realitat fins el moment, així com preparar-se per al seu futur i la seva vida adulta.

Per nosaltres és important preservar l’individualitat i el protagonisme de cada un dels infants, adolescents  i joves, respectar la seva diversitat i els seus temps d’ aprenentatge, la seva història i qui son. Cada un d’ ells és únic i irrepetible, així com ho és la seva vida i història. Ens caracteritza el treball en famílies que dónen una bona part de l’estabilitat, el treball en grup i participatiu. Tot això ens ajuda a assolir els objectius individuals i a fer-los créixer com a subjectes socials i poder viure i conviure de forma saludable, estable i integrar-nos dins de la xarxa social que ens envolta. 

“La llibertat d’expressió no te limits” i “Formen un mar ple”