Gran Festa 20è Aniversari Eveho

Vídeo: Robert Mayor Esteve.

Vídeo: Robert Mayor Esteve

Aquests àlbums de fotos són exclusivament per al visionat de les persones amb qui ha estat compartit l’enllaç, per aquest motiu queda terminantment prohibit copiar imatges i/o divulgar-les de qualsevol manera. Sota cap pretext es pot compartir o baixar aquest document. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal  (LOPD 3/2026, 5 desembre), la imatge, dades i identificació dels i les menors ha d’ésser protegida.

Fotògraf: Xavier Barón.

Fotògraf: Xavier Barón.

Aquests àlbums de fotos són exclusivament per al visionat de les persones amb qui ha estat compartit l’enllaç, per aquest motiu queda terminantment prohibit copiar imatges i/o divulgar-les de qualsevol manera. Sota cap pretext es pot compartir o baixar aquest document. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal  (LOPD 3/2026, 5 desembre), la imatge, dades i identificació dels i les menors ha d’ésser protegida.

Parc Tibidabo, torneig de futbol i ruta Cavalls del Vent