Portada » Blog » Projecte Sostre 360º Tarragona: una experiència necessària

Projecte Sostre 360º Tarragona: una experiència necessària

Anna Villares | Educadora Social | Equip Educatiu PST 360º Tarragona | 📧anna.villares@eveho.eu

“Una de les claus de l’èxit – èxit que es tradueix amb nom i cognoms, no amb graelles quantitatives- resideix en la declaració d’un discurs pedagògic contrari a l’assistencialisme. Els joves són els protagonistes”.

Paraules clau: joves, emancipació, sinèrgies, responsabilitat, procés, èxit

Aterratge de Sostre 360º a la ciutat de Tarragona

A finals de l’any 2019 l’entitat i un equip de professionals inicia un treball de camp, per tal de conèixer la realitat dels joves. L’objectiu és començar a construir un discurs pedagògic adient a les necessitats d’una població menor de vint-i-cinc anys amb contextos d’alt risc d’exclusió social.

A partir d’aquest discurs pedagògic, en el qual aprofundirem més endavant, s’engeguen relacions entre professionals i joves, que fan possible el que més endavant serà un dels punts clau en el desenvolupament i el cos del projecte; el vincle educatiu entre jove i referent.

L’entramat socioeducatiu que dona forma i sentit al projecte és el que també l’identifica i el distingeix.

Discurs educatiu

Sostre 360º, tot i haver culminat recentment, ha estat un projecte amb uns resultats evidents. Deixant a banda les graelles quantitatives -que són importants per justificar la nostra tasca socioeducativa- els resultats evidents han estat humans; amb noms, cognoms i històries de vida individuals.

Aquests resultats s’han articulat gràcies a un discurs molt concret i treballat, amb un sentit estrictament socioeducatiu. L’objectiu des de l’inici de Sostre 360 sempre ha estat pensar en el final dels processos. Fugir de l’assistencialisme i cercar noves formes i metodologies per encaminar-se a l’emancipació.

Desmarcar-se de discursos anacrònics assistencialistes han fet possible una relació educativa molt més igualitària i justa, on el participant sempre s’ha ubicat al centre com a protagonista i responsable del seu propi procés.

Sinèrgies que ho fan possible

L’èxit de Sostre 360º ha estat possible, evidentment, gràcies al conjunt de professionals que han participat, d’alguna forma, en els processos educatius. No hauria estat possible sense una correlació sòlida entre un equip tècnic que dona sentit al seu propi nom, una tasca socioeducativa a peu de carrer i el suport constant des de la direcció de l’entitat.
Aquest conjunt de professionals de l’entitat, a més, s’ha enriquit i ha tingut el plaer de treballar amb els agents territorials de la ciutat de Tarragona que participen de la vida dels joves. Al cap i a la fi, sempre han estat casos compartits. Deixar de parlar dels joves com un quelcom aïllat per començar a parlar dels joves de la nostra ciutat ha estat un exercici de responsabilitat col·lectiva per continuar afavorint contextos d’inclusió real.

L’emancipació com últim esglaó

En menys d’un any des de l’inici de Sostre 360º molts joves s’identificaven com a persones amb autonomia personal, social i laboral. Aquest ha estat sempre l’objectiu de tots els participants, a llarg o curt termini.

Cada procés és individual i té un itinerari educatiu únic, però els esforços sempre han d’estar dirigits a proporcionar eines que permetin assolir una vida autònoma. Garantir la dignitat de les persones també tracta de responsabilitzar als joves – perquè es tracta de la seva vida – dels seus avenços i de les seves dificultats.

L’equip educatiu més que intervenir, acompanya.

No tot acaba aquí

“Què passa amb els joves participants?” És una pregunta que hem escoltat moltes vegades durant els últims mesos.

Els joves de Sostre 360º, com hem anomenat anterioment, són els joves de la nostra ciutat. Alguns d’aquestos reben suport per part de l’Ajuntament de Tarragona, d’on van ser derivats en un inici. Altres, continúen amb suport educatiu per part de l’entitat gràcies a altres recursos com poden ser T-Feina, DIKAIA, IMEX… etc. I altres han culminat el seu procés alhora que Sostre 360 gràcies a la regularització administrastiva, la inserció laboral i un nivell maduratiu idoni per continuar una vida plena.

No tot acaba aquí, el camí cap a l’emancipació real continua per alguns joves. Altres ja han assolit la tant desitjada autonomia i ara s’enfronten a nous reptes de la vida adulta. Sostre 360º perdurarà en la vida de tots i totes com a experiència i referència per a futurs esdeveniments personals o laborals.