PS360ºT

La Fundació Eveho és la part executora del Projecte Sostre 360º que s’inicia l’1 de gener del 2021 per atendre a 30 joves majoritàriament extutelats sense llar de la ciutat de Tarragona.  L’encàrrec  es fa per part de la Secretaria d’Atenció a la Infància, Adolescència  i Joventut (SIAJ) de la Generalitat de Catalunya, l’aportació econòmica de la Fundació La Caixa, i  la proposta de casos per part de Serveis socials de Tarragona.   

La clau d’èxit del projecte recau en gran mesura en el resultat de la intervenció metodològica a nivell educatiu on té en compte la multiplicitat de factors a treballar per la recuperació de cada un dels joves. En aquest sentit destaquem que cada jove té un itinerari i procés diferent i per tant una temporalitat d’evolució diferenciada.  

Per treballar amb el jove, el primer pas de la intervenció educativa és el vincle que es pugui generar entre el jove i l’equip educatiu, el que nosaltres entenem per relació educativa. Sense aquesta relació educativa i la voluntat del jove en participar, no seria possible cap evolució, ni resultats positius.  

Es deu proporcionar experiències que permetin als joves desenvolupar perspectives més sanes i realistes alhora que s’ha de facilitar un entorn segur com a clau del procés. Si tenim en compte les característiques, circumstàncies, diversitat i l’evolució  de cada jove, ens ha de permetre validar en el transcurs del projecte quin és el tipus d’habitatge que els oferim a cada cas i en cada moment.

IMEX

Es tracta d’un projecte estatal, finançat pels Fons de Recuperació Europeus Next Generation. Lideratge per Fepa, on participen 36 entitats i 2 universitats. Pretén consolidar un Model Estatal de Referència de Desinstitucionalització per a persones joves extutelades des de dos vessants: una preventiva a la institucionalització i una segona de trànsit segur en la vida adulta.

La implementació en Eveho és en 3 línies: Imex inserció laboral amb la formació en plaques solars d’ECO.

Imex Fortaleciment personal amb el projecte ZAE (Zona d’Altes Emocions) i el Imex del Referent d’emancipació.

Next Diversitat i Empresa

La Fundació Eveho participa al Programa Next Diversitat i Empresa impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb els fons europeus Next Generation. Aquest programa, coordinat conjuntament per ECAS (federació d’Entitats d’Acció Social de Catalunya) i PIMEC (Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya), és una iniciativa que pretén incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat a l’empresa i acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar la seva ocupabilitat. Això s’aconseguirà mitjançant l’elaboració i la implementació de Plans de Diversitat a les empreses i gràcies a la creació i al seguiment d’Itineraris Individualitzats d’Orientació per millorar la formació i facilitar la inserció laboral de les persones usuàries.  

Aquest projecte, que s‘executarà fins al 30 de setembre de 2023, obre noves oportunitats per promoure insercions de forma més directa i per crear noves sinèrgies amb el sector empresarial.

KA2 (E-venture)

El projecte KA2 de E-venture es centra en el desenvolupament d’eines i recursos per promoure l’empreneduria de persones joves amb menys oportunitats de la UE, a partir de metodologies de gamificació i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC).

El projecte E-venture està finançat pel programa Erasmus Plus de la UE i gestionat per Fundació Eveho juntament a tres organitzacions sòcies: LiberaMente (Itàlia), Arsis (Grècia) i Predict (Rumania).

BucoliCAT

El projecte BucoliCAT pretén afavorir la repoblació i dinamització socio-econòmica de l’àrea rural de Catalunya, acompanyant processos d’emancipació de persones joves extutelades per emprendre un negoci i/o oferir un servei com autònoms a la comunitat.

És un projecte pilot de la Fundació finançat per La Caixa i en col.laboració amb la Cecot i Dikaia.

TRFO

Contractació de 4 joves en el marc del Programa de Treball i Formació (TRFO) del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per la inserció laboral de joves tutelats i ex-tutelats, incorporant figures d’acompanyament en el lloc de treball, en la definició del projecte professional així com la millora competencial a través d’accions formatives.

Els joves contractats formen part de l’equip d’administració i manteniment i constitueixen una brigada que dona resposta a les diferents necessitats dels serveis de la Fundació.

Barnahus

La Barnahus és un espai integrat per a atendre nenes, nens i adolescents que han patit violència sexual, i que són acompanyats pels seus familiars. Aquesta unitat és un lloc amigable que acompanya a les víctimes, que són ateses per totes i tots els professionals in situ, per a evitar la revictimatització.
A Mataró, la Fundació Eveho coordina aquest model d’atenció com una de les tretze unitats que es troben desplegades en tot el país. La idea és contribuir de la manera més efectiva a la resolució de casos de totes aquelles persones menors d’edat, així com ajudar de la millor manera que emergeixin casos que continuen ocults.