Projectes

Empresa d’inserció DIKAIA
Projecte Sostre 360º Tarragona PS360ºT
Oficina de projectes ARKE
e-VENTURE (KA2)

ITO

Itineraris d’Emancipació d’Èxit IMEX
Bucolicat

Empresa d'inserció

Projecte Sostre 360º Tarragona

Oficina de projectes

La nostra empresa d’inserció, DIKAIA, treballa per oferir oportunitats d’integració a persones, especialment a joves tutelats i ex-tutelats, que tenen especials dificultats en l’accés al mercat laboral.   Pretén donar resposta a la falta d’oportunitats laborals per a aquests joves, a través de la inserció en l’adquisició de competències bàsiques, transversals i tècniques, que li permetin accedir al mercat laboral ordinari.  

Realitzem la nostra tasca a partir d’un procés de selecció, en el qual es valora l’actitud del jove, els seus interessos, i si ha adquirit el nivell òptim de competències per poder iniciar el seu procés d’inserció laboral. Realitzem diverses formacions perquè adquireixin coneixement sobre el mercat laboral i la seva ocupació, i posteriorment l’acompanyament durant tot l’itinerari d’inserció sòcio-laboral.  

Cada jove té la seva particularitat, i adaptem la nostra intervenció a les seves necessitats i demandes. Avaluem quin és el seu punt de partida, a través del diagnòstic ocupacional, i realitzem un seguiment educatiu per tal de reforçar i millorar les seves habilitats, per realitzar correctament la seva feina, i capacitar-lo per accedir al mercat laboral ordinari de forma autònoma i eficient. 

Plantegem conjuntment amb els i les joves els seus objectius laborals, les accions, i la seva temporalitat, i els dotem de les eines necessàries per assolir-los.  

Creem aliances amb empreses les quals ens ofereixen oportunitats i treballem conjuntament amb elles, per construir un mercat laboral amb responsabilitat social, més just i igualitari.

La Fundació Eveho és la part executora del Projecte Sostre 360º que s’inicia l’1 de gener del 2021 per atendre a 30 joves majoritàriament extutelats sense llar de la ciutat de Tarragona.  L’encàrrec  es fa per part de la Secretaria d’Atenció a la Infància, Adolescència  i Joventut (SIAJ) de la Generalitat de Catalunya, l’aportació econòmica de la Fundació La Caixa, i  la proposta de casos per part de Serveis socials de Tarragona.   

La clau d’èxit del projecte recau en gran mesura en el resultat de la intervenció metodològica a nivell educatiu on té en compte la multiplicitat de factors a treballar per la recuperació de cada un dels joves. En aquest sentit destaquem que cada jove té un itinerari i procés diferent i per tant una temporalitat d’evolució diferenciada.  

Per treballar amb el jove, el primer pas de la intervenció educativa és el vincle que es pugui generar entre el jove i l’equip educatiu, el que nosaltres entenem per relació educativa. Sense aquesta relació educativa i la voluntat del jove en participar, no seria possible cap evolució, ni resultats positius.  

Es deu proporcionar experiències que permetin als joves desenvolupar perspectives més sanes i realistes alhora que s’ha de facilitar un entorn segur com a clau del procés. Si tenim en compte les característiques, circumstàncies, diversitat i l’evolució  de cada jove, ens ha de permetre validar en el transcurs del projecte quin és el tipus d’habitatge que els oferim a cada cas i en cada moment.

L’oficina tècnica ARKE, es va crear a principis de l’any 2021 amb l’objectiu de fer recerca de noves fonts de finançament i captació de recursos privats i/o públics, per ampliar les activitats de la Fundació, i possibilitar l’elaboració de projectes específics i innovadors que contribueixin a reforçar el procés d’autonomia i emancipació d’infants, adolescents i joves que atenem.

L’equip que la forma té experiència acumulada en el sector. A més a més, comptem amb una àmplia xarxa de cooperació: departaments públics, entitats socials, empreses i professionals del sector, que ens permet establir col·laboracions per desenvolupar els projectes.
Actualment s’estan gestionant projectes vinculats a fons europeus, estatals, autonòmics i locals.

e-VENTURE

ITO

IMEX

e-VENTURE està finançat per l’acció KA2 del programa Erasmus Plus de la Unió Europea i gestionat per la Fundació Eveho conjuntament amb altres tres organitzacions sòcies: LiberaMente (Itàlia), Arsis (Grècia) i Predict (Romania). Està centrat en el desenvolupament de recursos i eines per a promoure l’emprenedoria de persones joves amb menors oportunitats a la Unió Europea, a través de metodologies de ludificació (gamification) i Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC).

Bucolicat

Bucolicat és una iniciativa de la Fundació Eveho en col·laboració amb Cecot, Dikaia i Tandem Social, finançada per la Fundació “La Caixa”, que s’implementa en municipis de l’àrea rural de Catalunya amb l’objectiu d’afavorir els processos de repoblació i dinamització socioeconòmica, així com el de realitzar un acompanyament a persones joves extutelades en el seu procés d’emancipació per a emprendre un negoci o oferir un servei a la comunitat de manera autònoma.

Empresa d'inserció

La nostra empresa d’inserció, DIKAIA, treballa per oferir oportunitats d’integració a persones, especialment a joves tutelats i ex-tutelats, que tenen especials dificultats en l’accés al mercat laboral.   Pretén donar resposta a la falta d’oportunitats laborals per a aquests joves, a través de la inserció en l’adquisició de competències bàsiques, transversals i tècniques, que li permetin accedir al mercat laboral ordinari.  

Realitzem la nostra tasca a partir d’un procés de selecció, en el qual es valora l’actitud del jove, els seus interessos, i si ha adquirit el nivell òptim de competències per poder iniciar el seu procés d’inserció laboral. Realitzem diverses formacions perquè adquireixin coneixement sobre el mercat laboral i la seva ocupació, i posteriorment l’acompanyament durant tot l’itinerari d’inserció sòcio-laboral.  

Cada jove té la seva particularitat, i adaptem la nostra intervenció a les seves necessitats i demandes. Avaluem quin és el seu punt de partida, a través del diagnòstic ocupacional, i realitzem un seguiment educatiu per tal de reforçar i millorar les seves habilitats, per realitzar correctament la seva feina, i capacitar-lo per accedir al mercat laboral ordinari de forma autònoma i eficient. 

Plantegem conjuntment amb els i les joves els seus objectius laborals, les accions, i la seva temporalitat, i els dotem de les eines necessàries per assolir-los.  

Creem aliances amb empreses les quals ens ofereixen oportunitats i treballem conjuntament amb elles, per construir un mercat laboral amb responsabilitat social, més just i igualitari.

Projecte Sostre 360º Tarragona

La Fundació Eveho és la part executora del Projecte Sostre 360º que s’inicia l’1 de gener del 2021 per atendre a 30 joves majoritàriament extutelats sense llar de la ciutat de Tarragona.  L’encàrrec  es fa per part de la Secretaria d’Atenció a la Infància, Adolescència  i Joventut (SIAJ) de la Generalitat de Catalunya, l’aportació econòmica de la Fundació La Caixa, i  la proposta de casos per part de Serveis socials de Tarragona.   

La clau d’èxit del projecte recau en gran mesura en el resultat de la intervenció metodològica a nivell educatiu on té en compte la multiplicitat de factors a treballar per la recuperació de cada un dels joves. En aquest sentit destaquem que cada jove té un itinerari i procés diferent i per tant una temporalitat d’evolució diferenciada.  

Per treballar amb el jove, el primer pas de la intervenció educativa és el vincle que es pugui generar entre el jove i l’equip educatiu, el que nosaltres entenem per relació educativa. Sense aquesta relació educativa i la voluntat del jove en participar, no seria possible cap evolució, ni resultats positius.  

Es deu proporcionar experiències que permetin als joves desenvolupar perspectives més sanes i realistes alhora que s’ha de facilitar un entorn segur com a clau del procés. Si tenim en compte les característiques, circumstàncies, diversitat i l’evolució  de cada jove, ens ha de permetre validar en el transcurs del projecte quin és el tipus d’habitatge que els oferim a cada cas i en cada moment.

Oficina de projectes

L’oficina tècnica ARKE, es va crear a principis de l’any 2021 amb l’objectiu de fer recerca de noves fonts de finançament i captació de recursos privats i/o públics, per ampliar les activitats de la Fundació, i possibilitar l’elaboració de projectes específics i innovadors que contribueixin a reforçar el procés d’autonomia i emancipació d’infants, adolescents i joves que atenem.

L’equip que la forma té experiència acumulada en el sector. A més a més, comptem amb una àmplia xarxa de cooperació: departaments públics, entitats socials, empreses i professionals del sector, que ens permet establir col·laboracions per desenvolupar els projectes.
Actualment s’estan gestionant projectes vinculats a fons europeus, estatals, autonòmics i locals.