Projectes

PS360ºT

IMEX

ITOS

KA2

BucoliCAT

TRFO

PS360ºT

IMEX

ITOS

PS360ºT

La Fundació Eveho és la part executora del Projecte Sostre 360º que s’inicia l’1 de gener del 2021 per atendre a 30 joves majoritàriament extutelats sense llar de la ciutat de Tarragona.  L’encàrrec  es fa per part de la Secretaria d’Atenció a la Infància, Adolescència  i Joventut (SIAJ) de la Generalitat de Catalunya, l’aportació econòmica de la Fundació La Caixa, i  la proposta de casos per part de Serveis socials de Tarragona.   

La clau d’èxit del projecte recau en gran mesura en el resultat de la intervenció metodològica a nivell educatiu on té en compte la multiplicitat de factors a treballar per la recuperació de cada un dels joves. En aquest sentit destaquem que cada jove té un itinerari i procés diferent i per tant una temporalitat d’evolució diferenciada.  

Per treballar amb el jove, el primer pas de la intervenció educativa és el vincle que es pugui generar entre el jove i l’equip educatiu, el que nosaltres entenem per relació educativa. Sense aquesta relació educativa i la voluntat del jove en participar, no seria possible cap evolució, ni resultats positius.  

Es deu proporcionar experiències que permetin als joves desenvolupar perspectives més sanes i realistes alhora que s’ha de facilitar un entorn segur com a clau del procés. Si tenim en compte les característiques, circumstàncies, diversitat i l’evolució  de cada jove, ens ha de permetre validar en el transcurs del projecte quin és el tipus d’habitatge que els oferim a cada cas i en cada moment.

IMEX

Es tracta d’un projecte estatal, finançat pels Fons de Recuperació Europeus Next Generation. Lideratge per Fepa, on participen 36 entitats i 2 universitats. Pretén consolidar un Model Estatal de Referència de Desinstitucionalització per a persones joves extutelades des de dos vessants: una preventiva a la institucionalització i una segona de trànsit segur en la vida adulta.

La implementació en Eveho és en 3 línies: Imex inserció laboral amb el projecte E-Connecta’t.

Imex Fortalecimiemto personal amb el projecte ZAT i el Imex del Referent d’emancipació.

ITOS

Acompanyament socioeducatiu i estratègies d’inserció a joves migrats que es dediquen a la recollida de ferralla, per sobreviure, a la ciutat de Sabadell.

El patronat de la Fundació vol donar continuïtat de la seva missió en la seva trajectòria d’atenció autofinançant les necessitats d’un grup de joves del municipi de Sabadell, i ho fem amb la col·laboració amb els serveis socials del territori.

La Fundació Eveho és la part executora del Projecte Sostre 360º que s’inicia l’1 de gener del 2021 per atendre a 30 joves majoritàriament extutelats sense llar de la ciutat de Tarragona.  L’encàrrec  es fa per part de la Secretaria d’Atenció a la Infància, Adolescència  i Joventut (SIAJ) de la Generalitat de Catalunya, l’aportació econòmica de la Fundació La Caixa, i  la proposta de casos per part de Serveis socials de Tarragona.   

La clau d’èxit del projecte recau en gran mesura en el resultat de la intervenció metodològica a nivell educatiu on té en compte la multiplicitat de factors a treballar per la recuperació de cada un dels joves. En aquest sentit destaquem que cada jove té un itinerari i procés diferent i per tant una temporalitat d’evolució diferenciada.  

Per treballar amb el jove, el primer pas de la intervenció educativa és el vincle que es pugui generar entre el jove i l’equip educatiu, el que nosaltres entenem per relació educativa. Sense aquesta relació educativa i la voluntat del jove en participar, no seria possible cap evolució, ni resultats positius.  

Es deu proporcionar experiències que permetin als joves desenvolupar perspectives més sanes i realistes alhora que s’ha de facilitar un entorn segur com a clau del procés. Si tenim en compte les característiques, circumstàncies, diversitat i l’evolució  de cada jove, ens ha de permetre validar en el transcurs del projecte quin és el tipus d’habitatge que els oferim a cada cas i en cada moment.

Es tracta d’un projecte estatal, finançat pels Fons de Recuperació Europeus Next Generation. Lideratge per Fepa, on participen 36 entitats i 2 universitats. Pretén consolidar un Model Estatal de Referència de Desinstitucionalització per a persones joves extutelades des de dos vessants: una preventiva a la institucionalització i una segona de trànsit segur en la vida adulta.

La implementació en Eveho és en 3 línies: Imex inserció laboral amb el projecte E-Connecta’t.

Imex Fortaleciment personal amb el projecte ZAT i el Imex del Referent d’emancipació.

Acompanyament socioeducatiu i estratègies d’inserció a joves migrats que es dediquen a la recollida de ferralla, per sobreviure, a la ciutat de Sabadell.

El patronat de la Fundació vol donar continuïtat de la seva missió en la seva trajectòria d’atenció autofinançant les necessitats d’un grup de joves del municipi de Sabadell, i ho fem amb la col·laboració amb els serveis socials del territori.

KA2 (E-venture)

El projecte KA2 de E-venture es centra en el desenvolupament d’eines i recursos per promoure l’empreneduria de persones joves amb menys oportunitats de la UE, a partir de metodologies de gamificació i les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC).

El projecte E-venture està finançat pel programa Erasmus Plus de la UE i gestionat per Fundació Eveho juntament a tres organitzacions sòcies: LiberaMente (Itàlia), Arsis (Grècia) i Predict (Rumania).

BucoliCAT

El projecte BucoliCAT pretén afavorir la repoblació i dinamització socio-econòmica de l’àrea rural de Catalunya, acompanyant processos d’emancipació de persones joves extutelades per emprendre un negoci i/o oferir un servei com autònoms a la comunitat.

És un projecte pilot de la Fundació finançat per La Caixa i en col.laboració amb la Cecot, Dikaia i Tandem social.

TRFO

Contractació de 4 joves en el marc del Programa de Treball i Formació (TRFO) del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per la inserció laboral de joves tutelats i ex-tutelats, incorporant figures d’acompanyament en el lloc de treball, en la definició del projecte professional així com la millora competencial a través d’accions formatives.

Els joves contractats formen part de l’equip d’administració i manteniment i constitueixen una brigada que dona resposta a les diferents necessitats dels serveis de la Fundació.